Din webbläsare stöds ej. För bästa upplevelsen rekommenderas en nyare version eller en annan webbläsare.

Försäljningsvillkor

Allmänna villkor för företagskunder giltiga per 2021-03-01

 

Företagsinformation

Din avtalspart för alla avtal som ingås genom webbplatsen www.venso.se och shop.venso.se (nedan kallad: "Webbplatsen") är:

VENSO Elektronik AB, (nedan kallade "VENSO", "vi" eller "oss"),
Ögärdesvägen 21
433 30   PARTILLE
Tel.: 031- 34 00 250
E-post: order@venso.se

Org.nr: 556381-3624
Momsnr: SE556381362401

 

Tillämplighet 

VENSO Elektronik AB:s allmänna försäljningsvillkor för företagskunder gäller från och med ovan angivet datum och ersätter alla tidigare av VENSO Elektronik AB publicerade försäljningsvillkor. Varorna som presenteras genom VENSO Elektronik AB:s hemsida utgör VENSO Elektronik AB:s ordinarie sortiment.

Vår webbplats är främst avsedd för företagskunder på den Skandinaviska marknaden. 

 

Erbjudande & avtal

Alla erbjudanden och kampanjer är utan förpliktelser om inte annat anges. Din beställning utgör ett erbjudande till oss för att köpa en produkt. Alla beställningar ska godkännas av VENSO och vi kommer att bekräfta mottagandet av beställningen genom att skicka ett e-postmeddelande som bekräftar att produkten har beställts (nedan kallad "Orderbekräftelse" ). Avtalet mellan oss (nedan kallat "avtalet") börjar gälla först när vi skickar orderbekräftelsen, eller när VENSO inleder genomförandet av avtalet inom fem (5) dagar efter beställning har gjorts.

Du kan göra din beställning per telefon på 031- 34 00 250 (vi har öppet måndag till fredag 08.00 till 17.00), via e-post till order@venso.se eller via internet på shop.venso.se Om du skickar din beställning via internet, får du ett e-postmeddelande med en bekräftelse om avtalets innehåll.

Alla uttalanden om belopp, mått, beskrivningar och/eller andra beteckningar som finns på webbplatsen har gjorts med stor noggrannhet men är endast till för att identifiera produkten och utgör uppskattningar om inte annat anges. Uppenbara fel, som prismärknings-, räkne- eller skrivfel i erbjudanden, kampanjer, broschyrer, kataloger, orderbekräftelser, fakturor och andra skriftliga uttalanden från VENSO är icke-bindande. (Test-)modeller eller ritningar är icke-bindande beskrivningar av respektive produkter. Alla eventuella garantier gällande kvalitet, hållbarhet, funktion och lämplighet för ett visst ändamål är endast bindande om detta uttryckligen anges av VENSO. (t.ex. tekniska specifikationer för en produkt).

Om de produkter som du har beställt inte längre är tillgängliga, kan vi erbjuda dig ersättningsvaror med liknande egenskaper och kvalitet. Vi kontaktar i så fall dig för att informera dig.

 

Leverans och risker

Leverans sker i regel samma dag för beställningar som läggs innan kl.12. För beställningsvaror är leveranstiden 5-15 arbetsdagar. Vi försöker i möjligaste mån informera dig om beräknat leveransdatum när du gör en beställning. Beräknande leveranstider för produkter anges på vår Webbplats. Leveransvillkor är inte bindande och i otursamma fall överskrids beräknade leveranstider utan att detta ger Kunden rätt till någon ersättning, skadestånd eller upphävande av sina avtalsenliga skyldigheter.

Leveransvillkoren börjar gälla samma dag som avtalet ingås. Om parterna har kommit överens om förskottsbetalning börjar leveransvillkor gälla när beloppet överförs till vårt konto.

Produkterna levereras av en transportör till adressen (lastbrygga, godsmottagning eller gatuplan), som har angetts av Kunden eller kan hämtas på vårt lager. Leveranstiden är vardagar mellan 8.00 och 17.00. DHL levererar utan att kontakta dig först och vi kan inte ange en exakt tidpunkt för leverans. Alla kan beställa telefonavisering till en extrakostnad, vänligen kontakta kundtjänst för att beställa avisering. Vid val av telefonavisering tillkommer en dag på leveransen. För hämtning på vårt lager gäller lagrets öppettider. Budet som gör leveransen behöver din underskrift för alla produkter. Om en beställning hämtas av Kunden skriver en av lagrets anställda under att beställningen har utlämnats. För leveranser till ett kontor eller en adress försöker budet göra leveransen två gånger. Observera att vi inte kan leverera till postboxar. Om ni önskar leverans till utlämningsställe eller annan tilläggstjänst vänligen kontakta vår kundtjänst.

VENSO har rätt att göra delleveranser när detta kan anses rimligt.

Ansvaret för produkterna övergår till dig vid leverans av produkterna till budet eller annat transportmedel. Detta gäller även delleveranser, leverans av tjänster eller leverans (nedladdning) av digitalt innehåll. Om leveransen är försenad på grund av ett fel kunden har gjort blir kunden omedelbart ansvarig, utan att VENSO måste meddela dem om detta, från den stund då VENSO har angett att produkterna är redo för transport. VENSO har sedan rätt att lagra produkterna å kundens vägnar och på kundens risk eller att sälja dem vidare till en tredje part. Kunden kommer att förbli ansvarig för inköpspriset och eventuella tillämpliga räntor eller kostnader, minus vinst som görs vid försäljning av produkter till tredje part om så är tillämpligt.

Synlig transportskada eller paket som saknas måste anmälas till chauffören eller ombud för utlämning samt vår kundtjänst inom 24 timmar. Om skadan inte är synlig på ytterförpackningen ska skadan anmälas till oss inom 7 dagar efter att du mottagit leveransen. Efter denna tid utgår ingen ersättning.

 

Pris, betalningsvillkor och ägande

Priserna på VENSO Elektronik AB webbshop är nettopriser (exklusive moms). 

Priserna är angivna i svenska kronor, frakt och eventuell postförskottsavgift tillkommer på varje beställning enligt nedan. 

Priser kan komma att ändras när som helst, men sådana förändringar påverkar inte beställningar för vilka VENSO redan har skickat en orderbekräftelse. 

Frakt tillkommer på samtliga order om ej annat avtalats.

Det säljs ett stort antal produkter på Webbplatsen och det är alltid möjligt att det, trots våra ansträngningar, finns vissa prisangivelser på Webbplatsen som är felaktiga. VENSO verifierar normalt priserna när varan skickas ut, så att vi endast debiterar det lägre priset om en produkts rätta pris är lägre än det pris som anges. Om en produkts rätta pris är högre än det pris som anges på webbsidan kommer vi normalt, efter eget gottfinnande, antingen kontakta dig för instruktioner före avsändandet, eller avvisa din beställning och meddela dig om sådant avslag. Vi är inte skyldiga att tillhandahålla produkten till dig till det felaktiga (lägre) priset, även efter att vi har skickat en orderbekräftelse, om prisangivelsen uppenbarligen och utan tvekan är fel och du rimligen borde ha identifierat det som en felaktig prisangivelse.

Betalning för samtliga produkter ska göras enligt utställd faktura. Betalningsvillkor 30 dagar.

Fakturor skickas till leveransadress om separat fakturaadress ej angetts.

Kunden blir inte ägare till produkten förrän han eller hon har fullföljt alla sina åtaganden i enlighet med avtalet, inklusive, men inte begränsat till, betalning av inköpspriset och eventuella ytterligare kostnader, räntor, skatter och skadeersättning som kan uppkomma i enlighet med avtalet eller andra tillämpliga Villkor.

 

Ändring av order

Du har möjlighet att kostnadsfritt ändra din order fram till dess att paketet packas hos VENSO Elektronik AB. Ändring kan ske per telefon till kundservice på 031-3400250 eller per e-post: order@venso.se. Efter att din order paketerats kan ändringar inte göras. OBS! Om du skall förskottsbetala din order kan inga ändringar göras efter att betalningen är genomförd!

 

Garanti

Alla våra produkter omfattas av 2 års garanti. Garantin gäller från den inköpsdag som framgår av ditt kvitto. Kontakta oss gärna för mer information om garantirutinerna. Du når oss via e-post, kundservice@venso.se 

 

Öppet köp

För företagskunder gäller returrätt på obruten vara i 10 dagar från fakturadatum. 

 

Reklamation

Om en vara är felaktig (ang. transportskada, se nedan) bör du reklamera till VENSO Elektronik AB inom skälig tid samt på visst sätt returnera varan. Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de skall samt att de har de egenskaper du förväntar dig. 

Vid reklamation bör du kontakta VENSO Elektronik AB:s kundservice, lämpligen via e-post till kundservice@venso.se eller via VENSO Elektronik AB:s hemsida på www.venso.se, och uppge order eller fakturanummer samt orsak till reklamationen.

Returer bör lämpligen återsändas i originalförpackning eller annan för produkten lämplig förpackning, samt väl förpackade i av posten godkänt ytteremballage (exempelvis brun wellpappkartong). Eventuella transportskador till följd av bristfällig förpackning debiteras dig som kund. VENSO Elektronik AB kontrollerar/testar insända varor i enlighet med din felbeskrivning, det är därför en fördel om den är så utförlig som möjligt. Om varan befinnes vara felfri debiteras en avgift om f.n. 350 kr inklusive moms för att täcka VENSO Elektronik AB:s kostnader för returen. 

Transportskada bör anmälas samma dag som du tar emot leveransen till transportören och till VENSO Elektronik AB via e-post: kundservice@venso.se. Du bör under inga omständigheter lösa ut ett paket som ser skadat ut, även om du tror att innehållet är oskadat! Om du upptäcker skadan först efter att du öppnat paketet reklamerar du omedelbart till VENSO Elektronik AB och transportören. 

 

Ansvarar för fel

Föreligger fel som VENSO Elektronik AB ansvarar för, åtar sig VENSO Elektronik AB att på egen bekostnad avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen, om detta kan ske utan väsentlig kostnad eller olägenhet för VENSO Elektronik AB. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.

VENSO Elektronik AB:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor samt vad som anges i konsumentköplagen (1990:932). VENSO Elektronik AB bär inget direkt eller indirekt ansvar för till exempel - men ej begränsat till - inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, förlust i näringsverksamhet, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada. 

 

Force majeure

Om VENSO inte kan fullfölja sina åligganden på grund av en händelse som rimligtvis kan anses ligga utanför deras kontroll (kallat Force Majeure) ska genomförande av avtalet avbrytas för den period som Force majeure-händelsen fortgår. Force majeure omfattar alla handlingar, händelser, icke-händelser eller olyckor som ligger utanför vår rimliga kontroll, oavsett om dessa är förutsedda eller inte, under perioden då avtalet gäller, och omfattar särskilt (utan begränsning) följande: strejk, lockout eller andra händelser inom industrin (VENSOs leverantörer), civila oroligheter, uppror, invasion, terroristattack eller hot om terroristattack, krig (oavsett om krig officiellt har förklarats eller inte) eller hot om eller förberedelse för krig, brand, explosioner, storm, översvämning, jordbävning, jordskred eller andra naturkatastrofer, att det inte går att använda järnvägar, frakt, flygplan, motortransporter eller andra medel för offentlig eller privat transport, att det inte går att använda privata telekommunikationsnätverk, begränsad funktion för rättssystem eller regering

När en Force majeure-händelse varar längre tid än två (2) månader, ska båda parterna har rätt att (delvis) lösa upp kontraktet, utan bli ansvarsskyldiga för skadeståndsersättning.

 

Personuppgifter

När du använder vår Webbplats, eller när du lägger en beställning och/eller ingår ett avtal kan VENSO komma att använda dina personuppgifter. För mer information om hur vi använder dina personuppgifter kan du läsa vår integritetspolicy.  VENSO Elektronik AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till VENSO Elektronik AB. Uppgifterna lagras i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot kund samt i marknadsföringssyfte. Du kan när som helst ändra dina uppgifter genom att logga in på vår webbsida med det användarnamn och lösenord. Har du inte tillgång till dator kan du ringa oss på 031-3400250. 

När du registrerar dig på vår Webbplats kommer du att automatiskt få reklam via e-post. Du kan när som helst vid ett senare tillfälle välja bort säljerbjudanden via e-post genom att klicka på länken "avbryt prenumeration" längst ned i ett sådant e-postmeddelande eller genom att ändra dina inställningar för e-post när du loggar in på ditt konto. Det kan ta upp till 7 dagar innan ändringen börjar gälla. Du får då inte längre några säljerbjudanden via e-post, såvida du inte ändrar inställningarna för e-post igen.

 

Övrigt

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning. 

Vid eventuell tvist följer VENSO Elektronik AB Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. 

Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inget annat anges. 

Alla produkter VENSO Elektronik AB säljer kan användas i Sverige.

VENSO förbehåller sig rätten att revidera och ändra dessa Villkor då och då för att anpassas till eventuellt ändrade marknadsförhållanden som påverkar företagets verksamhet, teknikförändringar, ändrade betalningsmetoder, ändringar i relevanta lagar och riktlinjer och förändringar i systemets funktioner. För dig gäller de riktlinjer och Villkor som är giltiga vid den tidpunkt då du beställer produkter från VENSO, såvida inte lagen eller ett regeringsorgan kräver att ändringar görs i dessa (vilket då kan komma att gälla beställningar du tidigare har gjort), eller om VENSO meddelar dig om en ändring i dessa Villkor innan vi sänder dig orderbekräftelsen (då vi har rätt att anta att du har accepterat dessa ändrade Villkor såvida du inte meddelar oss om att du inte gör det inom sju (7) arbetsdagar efter att du har mottagit produkterna).

Produkten har lagts i din varukorg Visa varukorgenTill kassan